Zakład Mikrostruktury Powierzchni IFD UWr

Prof. dr hab. Antoni Ciszewski,  kierownik zakładu

Dr hab. Grażyna Antczak  profil na LinkedIn

Dr Bogdan Barwiński

Dr Jacek Brona  profil na ResearchGate

Dr Katarzyna Gas  profil na ResearchGate

Dr Miłosz Grodzicki

Prof. dr hab. Detlef Hommel  EIT+

Mgr Katarzyna Lament

Dr Piotr Mazur

Dr Iwona Mróz

Mgr Justyna Pers

Mgr Agata Sabik

Mgr Jakub Sito

Dr hab. Andrzej Szczepkowicz  strona www

Dr Zbigniew Szczudło

Dr Artur Trembułowicz

Dr Radosław Wasielewski  pracownia elektroniczna

 

Dane kontaktowe: strona IFD lub strona UWr