Zakład Nanooptyki i Nanostruktur IFD UWr

Pracownicy

dr hab. Grażyna Antczak

dr Jacek Brona

prof. dr hab. Antoni Ciszewski

dr Miłosz Grodzicki

prof. dr hab. Detlef Hommel  PORT

mgr Rafał Lewandków

dr Piotr Mazur

dr Iwona Mróz

dr hab. Andrzej Szczepkowicz, kierownik zakładu  strona www

dr Zbigniew Szczudło

dr Artur Trembułowicz

dr Radosław Wasielewski

 

Doktoranci (promotor)

mgr Paulina Ciechanowicz (DH)

mgr Rafał Lewandków (AC, RW)

mgr Wojciech Olszewski (DH)

mgr Katarzyna Opołczyńska (DH)

mgr Jakub Sito (AC)

 

Kontakt

System USOS UWr